Search This Blog

MPSC Rajyaseva Prelim 2018 cutoff

#Cutoff Prediction #MPSC Prelim 2018

या वर्षीच्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर पहिला GS हा मध्यम प्रकारचा ,
तर दुसरा पेपर CSAT सोप्या पद्धतीचा होता.
त्यामुळे GS ला कमीत कमी नवीन विद्यार्थना 80-90 मार्क आणि Fighter लोकांना 100-120 मार्क पडायला हरकत नाही. आता CSAT मध्ये 7 उतारे असे आहेत कि ज्याचे उत्तरे 90% लोकांची बरोबर आले असतील,त्यामुळे नवीन विद्यार्थ्यांना 120 च्या आसपास आणि Fighter लोकांना 150 च्या आसपास मार्क पडायला हरकत नाही.

जर जागा 69 च असतील तर Cutoff 270+ लागू शकतो .
जागा 200 जर जागा जर झाल्या तर
 250+ cutoff जाऊ शकतो.
आणि जागा जर 300 पर्यंत गेल्या तर 230-240 च्या आसपास cutoff जाऊ शकतो.
( वरील सर्व cutoff हे open male चे आहेत.हे फक्त अंदाज आहेत.)

आता अभ्यास नियोजन करतांना ज्यांचे मार्क 260 च्या खाली आहेत त्यांनी Combine ला फोकस करावे. जे विद्यार्थी 260+ आहेत त्यांनी फार हवेत न जाता Combine पण नीट focus करत मुख्य चा अभ्यास करावा. कारण सरकार व MPSC चा भरोसा नाही.
जागा वाढतील कि नाही कोणी सांगू शकत नाही.
जेव्हा निकाल लागल्यावर जागा वाढतात  , तेव्हा मुख्य ला फार तर 1 ते दीड महिना राहिलेला असतो.
त्यामुळे विचारपूर्वक नियोजन करा.
ज्यांना पेपर अवघड गेला आहे त्यांनी त्याचे नीट analysis करा.बरेच विद्यार्थी हे टाळतात ,त्यामुळे त्यांना कळायला मार्ग नसतो कि आपण कुठे चुकतोय. जे विषय कमजोर आहे त्यांचा चांगला अभ्यास करा व जे विषय आपल्याला जमतात ते अजून strong बनवा. स्पर्धा फार वाढली असून आयोगाचा परीक्षेचा pattern ठराविक राहिलेला नाही. त्यामुळे तुम्हांला one liner प्रश्न जमलेच पाहिजे आणि critical पण आलेच पाहिजे ,हि काळाची गरज आहे.


Cutoff Prediction for 200+ vacancies

Open - 250-260
Obc -  250-260
SC/ST- 220-230

Do hard and smart work.

Give ur Best.
👍👍👍👍👍

@eMPSCguidance
Blogger Widgets